Vejen til online succes – Her er vores tips

Det online marked har en gennemgående hård konkurrence. Med udefrakommende aspekter såsom gennemsigtighed og i højere grad valgfrihed, er det derfor vigtigt, at du udskiller dig fra dine konkurrenter ved at tilbyde et helt unikt produkt. Med de mange udbydere kan selv dette dog være svært, og du må derfor være kreativ i dit valg af driftsstrategi. I denne artikel finder du en række tips, til hvordan du kan forbedre din markedsposition og derved i højere grad opnå succes.

Som en klar fordel på det online marked, er du godt kørende fra start, hvis dit produkt på en eller anden måde materielt udskiller sig fra dine konkurrenter. Dette kan dog være næsten umuligt, da de utallige antal udbydere begrænser det uudforskede marked. Derfor kan det være fordelagtigt at kigge på andre elementer, som skaber værdi for virksomheden og positiv service for dine kunder.

Et af de klart vigtigste aspekter i henhold til kundens tilfredshed, er den indirekte kundekontakt. Selvom den omhandlende kunde handler online, forventer denne at få en eksklusiv betjening og nem håndtering. Denne forventning kan imødekommes, hvis du benytter dig af begrebet CRM. CRM angiver din virksomheds kunderelationsstyring, og har blandt andet til formål, at rette dine kunders opmærksomhed hen imod din virksomhed. Derudover kan denne styring orientere dig om hvad dine kunder ønsker og samtidig rette kundens opmærksomhed mod netop dette behov. En god kunderelationsstyring bør foretages af en fagmand, og som online virksomhed kan det derfor være fordelagtigt at opsøge en kompetent fagmand. For en mere fyldestgørende beskrivelse kan de finde information på denne side.

En kundeopsøgende markedsføring

En anden fordelagtig måde at skabe værdi for potentielle kunder på er gennem en solid markedsføring. Uden mulighed for at gøre dig selv unik på andre måder, kan du via markedsføring gøre virksomhedens målgruppe opmærksom på din virksomhed ved at orientere dem om din eksistens. Markedsføring kan i princippet foregå på mange måder, men som en af de statistisk bedste kan nævnes telemarketing. Gennem et personligt påkald, kan du kontakte kunde og orientere dem om de forhold du kan tilbyde.

Telemarketing er en helt unik måde at kontakte dine kunder på. Med personlig og imødekommende kunderelation skabes der direkte forbindelse mellem dig og dine kunder. I dag er det som udgangspunkt eksterne ekspedienter, der håndterer virksomhedernes telemarketing, men med en fyldestgørende instruktion i hvordan du ønsker dit budskab formidlet, bliver virksomheden præsenteret, som var det dig selv, der sad ved telefonen. Telemarketingsfirmaerne har derudover, igennem mange års erfaring, en grundlæggende viden om, hvordan kunderne bedst imødekommes. Ved at benytte et eksternt telemarketingsfirma får du således ikke bare en formidlingskanal, men samtidig en veludviklet kunderelation, som bygger på erfaring og professionalisme. Denne relation fås ikke gennem ophængte plakater eller tv-reklamer, da disse alene bygger på en envejskommunikation, som derigennem ikke tager hensyn til kundens eventuelle spørgsmål og behov.

For en mere omfattende introduktion til telemarketing, og for at få en god rådgivning til hvorvidt denne markedsføringsstrategi er ideel for din virksomhed, tjek siden her.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *